زمينه های فعاليت

الف : آب :

1 طراحي وساخت دستگاههاي تصفيه و نمك زدايي آب دريا و آب لب شور و … به روش اسمز معكوس (RO)

2 طراحي ساخت سيستم هاي سختي گير به روش تبادل يوني (IX)

3 طراحي و ساخت سيستم هاي گندزدايي با استفاده از ازن و اشعه ماوراء بنفش (O.UV)

4 طراحي وساخت سيستم هاي پيشرفته فيلتراسيون (MF,UF,NF)

5 طراحي ساخت سيستمهاي توليد آب بدون يون به روش اسمزمعكوس و ديونايزر جهت مصارف دارويي ، بهداشتي و …

6 تصفيه آب استخرهاي شنا و استخرهاي پرورش ماهي .

7 تامين آب شيرين در قالب قرادادهاي BOT يا BOO

8 تعمير و نگهداري سيستمهاي RO موجود و ارتقاء عملكرد آنها .

9 تامين آب شرب در حد استاندار سازمان بهداشت جهاني (WHO) از منابع آب غير قابل استفاده (آب شور ، آب دريا و ..)

10- طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي خطوط توليد كارخانجات آب معدني ، آشاميدني ، نوشابه ، دوغ و انواع نوشيدني ها .

ب ) فاضلاب

1 طراحي ، ساخت و پياده سازي سيستم هاي تصفيه فاضلاب انساني به روش پيشرفته بيوراكتور غشايي .

 2 طراحي ، ساخت و پياده سازي تصفيه خانه هاي پساب صنعتي با روش فرآيندي ، بيوراكتور غشايي (MBR)

3 تعمير ، نگهداري و راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب .

ج ) مشاوره و تامين قطعات

1 مشاوره در زمينه انتخاب روش مناسب تصفيه ، انتخاب دستگاه ، انتخاب قطعات و افزايش كارآيي سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب

2 ترسيم و ارائه نقشه هاي دقيق اجرايي جهت اجرا در كارگاه ساخت و يا سايت اجرايي .

3 آموزش اپراتور بهره برداري تجهيزات توسط پرسنل مرتبط و ارائه جزوات لازم .

4 كنترل و اندازه گيري پارامترها در آزمايشگاه مجهز

 5 تامين قطعات مصرفي انواع سيستم هاي تصفيه آب شامل :

– غشاهاي نيمه تراوا (Filmtec,CMC,OsmosisTHydronautics)

– فیلترهاي ميكروني (از رنج 1 تا 100 ميكرون)

– فيلترهاي مخصوص صنايع دارويي (آنتي باكتريال تا رنج 2/0 ميكرون)

– مخازن تحت فشار از جنس استنلس استيل  ، فايبر گلاس (FRP) و كربن استيل)

– پكيج هاي تزريق مواد شيميايي(كلر ، اسيد ، سود و …)

– ابزراهاي كنترل كمي و كيفي آب (EC Meter ، Flow meter  ، PH meter‌،  TDS meter ، OPP Meter و غيره)

– انواع آنتي اسكالانت ها و اسيدهاي شستشو

سيستم هاي تصفيه خانگی

X