بيانيه ارزشها و باورهای شركت

 

ارزشهاي مربوط به پرسنل

شركت ما بر اساس اصول اخلاقي تاسيس شده است.

اين اصول عبارتند از : اعتماد – صداقت – انصاف – درستي – يكرنگي – دلسوزي – تشكر و قدرداني و ….

ارزشهاي مربوط به محيط كار (شركت)

در شركت ما احساس تعلق خاطر وجود دارد و ما حامي یکدیگر هستيم .

ما هميشه تشويق مي شويم كه ميان زندگي حرفه اي و شخصي تعامل ايجاد كنيم .

همه ما كار در اين شركت امن و لذت بخش را دوست داريم .

در محيط شركت ما علاقه و اشتياق – آزادي بيان – افتخار و سربلندي – انرژي و شادي وجود دارد.همه ما به خلاقيت فردي احترام مي گذاريم و ديگران را به ارائه خلاقيت تشويق مي كنيم .

 همگي ما براي رسيدن به موفقيت هاي روز افزرون ، آماده و مجاز به ريسك مي باشيم .

 

ارزشهاي مربوط به روابط مشتريان و خدمات :

ما در نظرداريم نيكو و صميمي با مشتريان بر خورد نماييم نه تنها نيازهاي مشتريان عزيزمان را بر طرف كنيم بلكه فراتر از انتظارات و توقعات آنها رفته و در جهت ايجاد رضايتمندي و خشنودي آنها گام برداريم .

ما تعهد داريم تاتمام عمر از يادگيري و به روز شدن اطلاعات و تحقيقات و پژوهش هايمان غافل نباشيم .

ضمناً در شركت ما ، به معناي واقعي ، مشتري حرف اول را مي زند .

منشور اخلاقي

1 – تلاش مجدانه در جهت در جهت تحقق اهداف چشم انداز شركت .

2 – ارائه خدمات صادقانه با كيفيت ايده آل و روشهاي مناسب وفاداري به مشتريان شركت .

3 – اعتماد به مشتريان و جلب اعتماد آنان با رعايت اصول و موازين اخلاقي .

4 – احترام و ارزش قائل شدن به وقت پرسنل و مشتريان محترم شركت با برنامه ريز صحيح و اصولي .

5 – تلاش براي پيشرفت فردي و سازماني با رعايت اصول اخلاقي .

6 – برنامه ريزي مناسب براي ايجاد و حفظ تعادل در زندگي فردي و اجتماعي .

7 – تلاش در جهت ارتقاء بهره وري سازماني با رعايت وجدان كاري.

X